Метеора

На гръцки: Μετέωρα е голям монашески комплекс в Централна Гърция. Той се състои от 24 манастира, построени на върховете на 400 метра височина над труднодостъпни скали и пясъчни кули, понастоящем има 6 действащи манастири. Метеора е включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Това прочуто местоположение е разположено в северната част на Гърция, над равнина Тесалия близо до Каламбака.

Честър Бенингтън, известният американски певец каза: “той не изглежда като нещо на тази планета”.